ทำเนียบสื่อ


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง แหล่งที่มา จำนวน (แผ่น)
1 80  พรรษา  80  วิชาชีพ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง 17
2 สื่อเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
1
3 สารานุกรมทางทะเล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  1
4 ภาษามลายูถิ่น  เรื่อง  กล่าวทักทาย  กล่าวลา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ 
สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
2
5 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานราชการ สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 2
6 โปรแกรมพัฒนาบุคลากร  ในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 1
7 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จทรงงานพื้นที่ กศน.น่าน
วันที่ 1-2  มีนาคม  2550
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ 1
8 ทอล์คโชว์  ชุด กตัญญูพ่อแม่ แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
2
9 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  ของเล่นโบราณ กัค  ยู  จำกัด 2
10 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  กรอบรูปตู้ปลา กัค  ยู  จำกัด 1
11 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  สวนถาดไม้มงคล กัค  ยู  จำกัด 3
12 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  ภาพวาดบนใบไม้ กัค  ยู  จำกัด 1
13 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  เครื่องหอมปรับอากาศ กัค  ยู  จำกัด 1
14 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  เครื่องปั้นดินเผา กัค  ยู  จำกัด 2
15 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  การ์ดกระดาษสา กัค  ยู  จำกัด 3
16 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  ศิลปะบนเปลือกไม้ กัค  ยู  จำกัด 3
17 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  ศิลาดาษ (ลอยตัว) กัค  ยู  จำกัด 1
18 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  กรอบรูปตุ๊กตาช้อนส้อม กัค  ยู  จำกัด 2
19 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  งานทอลูกปัด กัค  ยู  จำกัด 3
20 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  เทียนเจล กัค  ยู  จำกัด 1
21 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  ตุ๊กตาผ้าใยบัว กัค  ยู  จำกัด 4
22 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  มาลัยดอกมะลิ (บ่าวสาว) กัค  ยู  จำกัด 1
23 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  ประติมากรรมทราย กัค  ยู  จำกัด 2
24 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  เพ้นท์เล็บ กัค  ยู  จำกัด 3
25 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  ว่าวไทย กัค  ยู  จำกัด 2
26 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  การสานกระดาษเป็นรูปสัตว์ กัค  ยู  จำกัด 2
27 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  โต๊ะเรซิ่น กัค  ยู  จำกัด 2
28 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  หัตถกรรมขี้เลื่อย กัค  ยู  จำกัด 1
29 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  เทียนแฟนซี กัค  ยู  จำกัด 2
30 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  เปเปอร์มาเช่ กัค  ยู  จำกัด 2
31 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  การเพนท์ผ้าไหมไทย กัค  ยู  จำกัด 3
32 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  แก้วเพนท์สี กัค  ยู  จำกัด 2
33 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  งานประดิษฐ์จากดินหอม (มาลัย) กัค  ยู  จำกัด 2
34 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  ศิลปะบนเปลือกไข่ กัค  ยู  จำกัด 2
35 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  ดอกไม้ผ้าใยบัว กัค  ยู  จำกัด 2
36 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  งานเป่าแก้ว กัค  ยู  จำกัด 3
37 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง ศิลาดาษ (นูนต่ำ) กัค  ยู  จำกัด 2
38 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  เครื่องหอมปรับอากาศ กัค  ยู  จำกัด 2
39 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  กรอบรูปวัสดุผสม กัค  ยู  จำกัด 2
40 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  เครื่องปั้นของจิ๋ว กัค  ยู  จำกัด 2
41 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  มาลัยดอกมะลิ กัค  ยู  จำกัด 2
42 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย(ถั่วเหลือง เมืองพิชัย) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
43 การทำอาหารหมู-ไก่ ดร.วินัย   ไชยทอง 1
44 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( สตอ ,มังคุด ,ส้มโอ ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
45 การเลี้ยงไก่ฟ้าเพื่อสัตว์เศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
46 การคัดเลือกและประกวดโคเนื้อ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
47 การทำฟาร์มผสมผสาน  , การใช้น้ำชลประทาน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
48 ครองแครงกรอบ , ซ่าหริ่ม , ข้าวเกรียบผลไม้ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3
49 มะม่วงดองปรุงรส (แช่อิ่มแบบเร็ว) , เยลลี่มะม่วง , การทำน้ำมะม่วง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
50 การเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสม , การเลี้ยงกบ , การเลี้ยงตะพาบน้ำพันธุ์ใต้หวัน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
51 การฆ่าและการตัดแต่งเนื้อโคแบบสากล , การฆ่าและการตัดแต่งเนื้อสุกรแบบสากล สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
52 การปลูกสับปะรดแบบไม่ไถพรวน  ,  การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
53 การใช้สารสกัดจากสะเดาปราบศัตรูพืช , การใช้สารเคมีเพื่อการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช , การใช้สารเคมีโดยวิธีการฉีดเข้าลำต้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3
54 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( หน่อไม้ฝรั่ง  ราชบุรี ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
55 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( องุ่น ยุคใหม่  บางแพ ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
56 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( องุ่น  บ้านแพ้ว ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
57 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( การผลิตฝรั่งพันธุ์ดี ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
58 หลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ดร.วินัย    ไชยทอง 2
59 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย
( เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ)
บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
60 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( ฝรั่งแป้นสีทอง ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
61 รวมเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ 6
62 การผสมเทียมปลาตะเพียนขาว , การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว ,
การเลี้ยงปลาบู่ในกระชัง
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3
63 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  หัตถกรรมขี้เลื่อย กัค  ยู  จำกัด 1
64 การเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ ดร.วินัย    ไชยทอง 1
65 การขยายพันธุ์ปลาแรด ดร.วินัย    ไชยทอง 1
66 ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรทวายออกผลทั้งปี ดร.วินัย    ไชยทอง 1
67 การเลี้ยงโคขุน , การเลี้ยงโคเนื้อ , การคัดเลือกและประกวดโคเนื้อ ,
โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3
68 การเพาะเห็ดฟาง ,การเพาะเห็ดนางรม , การเพาะเห็ดฟางด้วยก้อนขี้เลื่อยที่ใช้แล้ว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5
69 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( มะปรางยักษ์สวัสดี ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
80 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( การดูแลรักษามะม่วง ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
81 การท่องเที่ยวแบบ HOME STAY ดร.วินัย    ไชยทอง 1
82 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( ข้าวโพด  ถอดดอก ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
83 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( กล้วยไม้ไทย  ส่งไปนอก ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
84 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( ฝรั่งลุงเยาว์ ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
85 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( การสร้างสวนส้ม ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
86 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( กระเพรา  ลาดหลุมแก้ว ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
87 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( ข้าวโพดหวาน  กาญจนบุรี ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
88 สารคดีเกษตร   พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( มะนาว  ฤดูแล้ง ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
89 การปลูกผักปลอดสารพิษ , การทำน้ำสกัดชีวภาพ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
90 การปลูกมะนาว , การผลิตมะนาวนอกฤดู สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
91 การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่ง , การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีติดตา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
92 การอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่พื้นเมือง , การเลี้ยงนกกระทาเนื้อ-ไข่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
93 การทำไบโอพลาสติกทางการเกษตร , การเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
94 การแปรรูปเห็ด , การทำไข่เค็มใบเตยไอโอดีน , ผลิตภัณฑ์จากกล้วย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
95 การทำปุ๋ยหมัก , การผลิตและการใช้เชื้อไรโซเบียม , การตรวจสอบปุ๋ยเคมี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
96 โครงการค้นคว้าวิจัยสมุนไพรไทยว่านหางจระเข้ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
97 เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฏีใหม่ (ห้วยทราย , เขาหินซ้อน) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
98 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การดูนก ดร.วินัย    ไชยทอง 1
99 การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่ง , การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีติดตา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
100 การปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ , การจัดฟาร์มโคนมโดยใช้คะแนนความสมบูรณ์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
101 ซาลาเปาไส้หมูสับ , ขนมจีบแป้งเกี๊ยว , พั้นซ์สมุนไพรและพั้นซ์น้ำมะนาว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
102 ขนมชั้นสายรุ้ง , ตะโก้แห้ว , เม็ดขนุน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
103 การผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำนมในฟาร์ม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
104 ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด , ดอกไม้ขนาดเล็กจากแป้งขนมปัง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
105 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลิลลี่ , เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
106 ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา , การทำกระดาษสา (สไลด์ลงวีดิทัศน์) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
107 การทำปุ๋ยหมัก , การผลิตและการใช้เชื้อไรโซเบียม ,การตรวจสอบปุ๋ยเคมี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
108 สารคดีเกษตร  พลิกฟื้นผืนดินทำกินแบบไทย( สวนผสมผสาน บวบ-มะระ ) บริษัท เอเชียโปรดักส์  มัลทิมีเดีย จำกัด 1
109 เปเปอร์มาเช่ , ดอกบัวจากดินไทยเจ้าพระยา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
110 กุนเชียงปลา , ข้าวเกรียบปลา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
111 ผ้ามัดย้อมจากใบไม้ ดร.วินัย    ไชยทอง 1
112 ขนมอบ (ราชบุรี) , อาชีพเลี้ยงแพะ (ปัตตานี) กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ 1
113 การทำฮอร์โมนเร่งดอก ดร.วินัย    ไชยทอง 1
114 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  ตอน 1-6 ดร.วินัย    ไชยทอง 6
115 หลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ดร.วินัย    ไชยทอง 1
116 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การดูนก ดร.วินัย    ไชยทอง 1
117 สารคดีเทิดพระเกียรติ (หลักการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานเกษตรที่สูง) กัค  ยู  จำกัด 3
118 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  ภาพวาดบนใบไม้ กัค  ยู  จำกัด 1
119 พระเจ้าแผ่นดิน  พระบิดาแห่งนวตกรรม กัค  ยู  จำกัด 1
120 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง ศิลาดาษ (ลอยตัว) กัค  ยู  จำกัด 1
121 พระราชกรณียกิจโครงการในพระราชดำริ กัค  ยู  จำกัด 3
122 สารคดีเทิดพระเกียรติ (การพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ) กัค  ยู  จำกัด 1
123 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  การปั้นของจิ๋ว กัค  ยู  จำกัด 1
124 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  ประติมากรรมทราย กัค  ยู  จำกัด 1
125 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  กรอบรูปตู้ปลา กัค  ยู  จำกัด 1
126 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  การสานกระดาษเป็นรูปสัตว์ กัค  ยู  จำกัด 1
127 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง ศิลาดาษ (นูนต่ำ)                                         กัค  ยู  จำกัด 1
128 เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัฒน์                                                   กัค  ยู  จำกัด 1
129 สารคดีเทิดพระเกียรติ (รู้จริงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง) กัค  ยู  จำกัด 1
130 พระเจ้าแผ่นดิน  กับทฤษฏีใหม่ กัค  ยู  จำกัด 1
131 สารคดีเทิดพระเกียรติ (เกษตรปราณีต) กัค  ยู  จำกัด 1
132 สารคดีเทิดพระเกียรติ (พระเจ้าแผ่นดิน  กับเศรษฐกิจพอเพียง) กัค  ยู  จำกัด 1
133 ตามรอยเจ้าพ่อหลวง กัค  ยู  จำกัด 1
134 ประมวลภาพพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี กัค  ยู  จำกัด 1
135 โครงการพระราชดำริ  เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ กัค  ยู  จำกัด 1
136 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  งานประดิษฐ์จากดินหอม (มาลัย) กัค  ยู  จำกัด 1
137 สารคดีวิชาชีพ  เรื่อง  แก้วเพนท์สี กัค  ยู  จำกัด 1
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง แหล่งที่มา จำนวน
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1 ชุด
2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกษตรธรรมชาติ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1 ชุด
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์  11  ฐานการเรียนรู้ครูชายแดน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1 ชุด
4 การประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้/ภูมิปัญญา เวปไซด์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1 ชุด
5 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1 ชุด
6 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริ 19  หมู่บ้าน ปีงบประมาณ  2549 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1 ชุด
7 การเรียนรู้ด้วยตนเอง บ้านพระเนตร   อ.ขุนตาล   จ.เชียงราย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 2 ชุด
8 การเรียนรู้ด้วยตนเอง บ้านรักแผ่นดิน , บ้านทรายทอง  อ.เทิง  จ.เชียงราย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 3 ชุด
9 3  ทศวรรษ กศน. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1 ชุด
10 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชา  การสานยอด้วยไหมเอ็น  (หลักสูตร  60  ชั่วโมง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
11 หลักสูตรการอบรม  รายวิชา  การเลี้ยงกบและปลา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
12 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชา  การแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกกทอมือ  (หลักสูตร 100  ชั่วโมง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
13 หลักสูตรท้องถิ่น  รายวิชา  การเลี้ยงกบในบ่อดิน   (หลักสูตร  30  ชั่วโมง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
14 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชา  การตัดเย็บชุดลาหู่   (หลักสูตร 80  ชั่วโมง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
15 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชา  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการทำโฮมสเตย์  (หลักสูตร 100  ชั่วโมง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
16 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชา  การจักสานไม้ไผ่   (หลักสูตร  100  ชั่วโมง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
17 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชา  การทำเครื่องเงิน  (หลักสูตร 200  ชั่วโมง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
18 หลักสูตรการอบรม  รายวิชา  การบริหารจัดการครัวเรือน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
19 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชา  ช่างก่อสร้าง (ช่างปูนเบื้องต้น)   (หลักสูตร  100  ชั่วโมง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
20 หลักสูตรการอบรม  รายวิชา  การเลี้ยงไก่พื้นบ้านแบบลดต้นทุน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
21 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชา  การจักสานผิวไม้ไผ่   (หลักสูตร  30  ชั่วโมง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
22 หลักสูตรท้องถิ่น  รายวิชา  การเลี้ยงไก่พื้นเมือง   (หลักสูตร  100  ชั่วโมง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
23 หลักสูตรการอบรม  รายวิชา  การเกษตรธรรมชาติ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
24 หลักสูตรการอบรม  รายวิชา  ไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
25 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชา  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   (หลักสูตร  100  ชั่วโมง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ เชียงราย 1  เล่ม
26 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชา  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ   (หลักสูตร  100  ชั่วโมง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ