การปลูกมะนาวในกระถางยางรถที่มาและความสำคัญ
บางคนเคยได้ยินแต่คำว่า"การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์" ซึ่งการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์จะมีต้นทุนสูงมากเพราะต้องซื้อบ่อซีเมนต์ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 40 ซม. ราคาวงละ 190 บาท หากนำเอายางรถยนต์เก่าๆจำนวน 2 เส้น(เส้นละ 10 บาทเป็นเงิน 20 บาท) มาประยุกต์ใช้ ก็จะประหยัดเงินได้หลายเท่าตัวทีเดียวและที่สำคัญยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีครับ

วัสดุอุปกรณ์
1. ยางรถยนต์ จำนวน 2 เส้น(เส้น1 ไม่ต้องตัด เส้นที่2 ตัดเป็นกลีบดอก)
2. ไม้หลักสูง 1 เมตร
3. เชือกฟางยาว 1 ฟุต  จำนวน 2 เส้น
4. บัวรดน้ำหรือถังน้ำ
5. จอบ
6. ถังตวง
7. กิ่งตอนมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร จำนวน 1 กิ่ง

สูตรผสมดินปลูก
1. ดินรากไผ่หรือดินร่วน 1 ส่วน 
2. แกลบดิบค้างปี 2 ส่วน
3. ขี้วัวค้างปี 2 ส่วน
4. แกลบดำหรือขี้เถ้าแกลบ 2 ส่วน

ขั้นตตอนวิธีทำ
1. ตวงแกลบดิบค้างปี 2 ส่วนเทลงบนผ้าใบก่อนตามด้วย ขี้เถ้าแกลบ 2 ส่วน ขี้วัวค้างปี 2 ส่วนและ ดินร่วน 1 ส่วน
2. ผสมดินคล้ายกับการผสมปูนซีเมนต์จนวัสดุคลุกเคล้าเข้ากันเป็นอย่างดี ดังภาพ3. นำยางรถที่ไม่ได้ตัดวางลงก่อน 1 วง และนำยางรถที่ตัดเป็นรูปกลีบวางทับด้านบน(พื้นที่ปลูกจะต้องมีแสงแดดส่งตลอดทั้งวัน) แล้วตักดินที่ผสมแล้วใส่ลงข้างในยางรถประมาณครึ่งหนึ่งของวงยางรถดังภาพ4. นำต้นต่อมะนาวที่ได้จากการตอนกิ่งพันธุ์แป้นพิจิตร(ทนโรคดีมาก)มาดึงถุงพลาสติกออกแล้วขุดหลุมลึกเท่ากับดินในถุงพลาสติกของต้นพันธุ์แล้วกลบด้วยดินที่ผสม(อย่ากลบลึกมากเกินไปเพราะมะนาวจะโตช้า) ดังภาพ5. คลุมด้วยฟางแห้งเพื่อลดความร้อนจากแสงแดดและรักษาความชุ่มชื้นในดิน ปักไม้หลักผูกมัดให้แน่นแล้วรดน้ำให้ชุ่ม ดังภาำพ


การดูแลรักษา
1. หมั่นตรวจดูใบอ่อนทุกวันเพราะใบอ่อนมักจะมีไขผีเสื้อกลางคืน(ไข่สีเหลือง)มาวางไข่เพื่อทำลายใบอ่อนเสมอหากพบให้บีบทำลาย
2. การรดน้ำต้องให้ตามความต้องการของพืช การให้น้ำมากจนแฉะเกินไปมะนาวจะโตช้าหรือรากเน่าและตายได้
3. ควรให้ปุ๋ยหมักอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งๆละ 1 กก.

ข้อควรทราบ
1. อย่าใช้ปุ๋ยเคมีเพราะต้นมะนาวจะอายุสั้นเนื่องจากปุ๋ยเคมีไปเร่งการเจริญเติบโตมากเกินไป
2. การปลูกมะนาวโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีมะนาวจะออกดอกตลอดทั้งปี
3. ในขณะที่มะนาวกำลังติดผลอย่าใส่ปุ๋ยขี้วัวมากเพราะผิวมะนาวจะเป็นสีน้ำตาล ผิวจะไม่สวยขายไม่ได้