ถึงเดือนเหล่านี้ให้ระวังดูแลสุขภาพส่วนใดเป็นพิเศษ
      เขียนโดย... นางสุรางค์ โดยอาษา
      เมื่อ... วันพฤหัสบดี ที่ 03 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556


การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงควรให้ตรงกับธาตุและเดือนเกิด อาจช่วยท่านได้ ดังนี้
มกราคม   ระวัง   ดูแลปอด
กุมภาพันธ์   ระวัง ดูแลลำไส้ใหญ่
มีนาคม ระวัง ดูแลกระเพาะอาหาร
เมษายน ระวัง ดูแลม้าม - ความอ้วน
พฤษภาคม ระวัง ดูแลหัวใจ
มิถุนายน ระวัง ดูแลลำไส้เล็ก ไขมันเกาะลำไส้
กรกฎาคม ระวัง ดูแลกระเพาะปัสสาวะ ปัญหามดลูกรังไข่ ต่อมลูกหมาก ต่อมไทรอยท์
สิหาคม ระวัง ดูแลเกี่ยวกับ ตับ - ไต
กันยายน ระวัง ดูแลเรื่องโคเลสเตอรอล หลอดเลือด
ตุลาคม ระวัง ดูแลระบบความร้อนในร่างกาย
พฤศจิกายน ระวัง ดูแลไมเกรน - ถุงน้ำดี
ธันวาคม ระวัง ดูแลเรื่องของตับ
อากาศชื้น มีผลกับธาตุดิน   เกี่ยวข้องกับเรื่องม้ามกระเพาะอาหาร
อากาศเย็น มีผลกับธาตุน้ำ  เกี่ยวข้องกับไต - กระเพาะปัสสาวะ
อากาศแห้ง มีผลกับธาตุลม  เกี่ยวข้องปอด ลำไส้ใหญ่
อากาศร้อน มีผลกับธาตุไฟ เกี่ยวข้องกับหัวใจ ลำไส้เล็ก ระบบหลอดเลือด ระบบความร้อนในร่างกาย
ลมแรง มีผลกับธาตุไม้ เกี่ยวข้องกับตับ ถุงน้ำดี

= จากหนังสือ ดูแลสุขภาพ ด้วยพืชผักผลไม้ และสมุนไพรใกล้ตัวที่หาได้ง่าย =