การเพาะถั่วงอกคอนโดอย่างง่าย
      เขียนโดย... นางระยองวัล กาปัญญา
      เมื่อ... วันพฤหัสบดี ที่ 03 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555


การเพาะถั่วงอกคอนโด

วัสดุที่ใช้ในการเพาะถั่วงอก
1.   ถังทึบแสง       จำนวน   1  ใบ
2.   กระสอบป่าน    จำนวน  4  แผ่น
3.   ตะแกรงพลาสติก  จำนวน  3  แผ่น
4.   เมล็ดถั่วเขียว     จำนวน  300  กรัม  ( 3 ขีด)
ขั้นตอนการเพาะถั่วงอก
1. นำเมล็ดถั่วเขียวที่ยังไม่ได้อบ  และไม่ควรเป็นเมล็ดที่เก่า เลือกเมล็ดที่เสียออก
2. นำไปแช่น้ำอุ่น น้ำอุ่นคือ น้ำร้อน 1 ส่วน น้ำเย็น 1 ส่วนผสมกัน
3. แช่น้ำอุ่นประมาณ 8 ชม. หรือสังเกตุดูว่าเปลือกของเมล็ดจะมีสีจางและนิ่มบางเมล็ดก็จะมีรากเริ่มงอกออกมา
4. นำกระสอบป่าน หรือวัสดุที่ดูดซับน้ำได้ดี เช่น ผ้าขนหนู วางไว้ในภาชนะซึ่งทึบแสงและน้ำสามารถผ่านได้  เช่น ถ้าเป็นถังก็เจาะก้นถังให้เป็นรูก่อน แล้ววางตะแกรงซ้อนอีกทีหนึ่ง
5. จากนั้นก็นำถั่วที่แช่แล้วไปวางบนกระสอบป่าน โดยเรียงเมล็ดกระจายโดยให้เมล็ดเรียงซ้อนกัน  2 ชั้น  แล้วนำกระสอบป่านมาปิดทับอีกขั้นหนึ่ง แต่ถ้าต้องการทำหลาย ๆ ชั้นก็วางเรียงซ้อนกันไปแต่ต้องเป็นภาชนะ   ที่สูงพอที่ถั่วงอก เมื่องอกแล้วจะไม่เลยจากภาชนะ

สรุปก็ คือกระสอบป่าน ตะแกรง เมล็ดถั่ว กระสอบป่าน เป็นหนึ่งชั้น
6. จากนั้นก็รดน้ำเช้า กลางวัน เย็น ทุกวัน จนครบ 3 วัน ก็จะได้ถั่วงอกตามต้องการ

 ถั่วเขียว  300 กรัม  เป็นถั่วงอก 1.4 กิโลกรัม
หมายเหตุ  เรื่องน้ำที่ใช้รดถ้าเป็นน้ำประปา วิธีนำไปใช้ ให้เปิดน้ำจากก๊อกใส่ภาชนะทิ้งไว้ประมาณ   3 วัน แล้วจึงนำน้ำมาใช้ได้
การเก็บเกี่ยวถั่วงอก :  ใช้มีดคมๆ ตัดรากถั่วงอกออกจากแผ่นที่ใช้ในการเพาะ