เชิญบุคลากร ศฝก.เข้าประชุม
      เขียนโดย... นายจิรภัทร นามพุทธา
      เมื่อ... วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558


วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ขอเชิญบุคลากร ศฝก.ทุกท่าน เข้าประชุมโดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมประชา เตรัตน์