บ้านแซว

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์


 

 

ข่าวสารกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 07 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
เยี่ยมเยือนเกษตรกรในพื้นที่
                เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2555 นายพิสิฐ  ทาปัญญา  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบ ประจำพื้นที่บ้านสัน...
อ่านต่อ...
วันพฤหัสบดี ที่ 03 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
ร่วมกิจกรรมบวชป่า ฉลองสมโภช ๗๕๐ ปี จังหวัดเชียงราย
     ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายมอบหมายให้บุคลากร ได้แก่ นายทนงศักดิ์  กาบปินะ นายสมพงษ์  แก้วมา  นายสมชัย  ศรีนค...
อ่านต่อ...
วันจันทร์ ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555
ศฝช.เชียงราย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
     ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมริกา แก้วดำ  ครูคศ.1 และนายพิสิฐ  ทาปัญญา ครูอาสาสมัคร กศน. เข้ารับการอบร...
อ่านต่อ...
วันศุกร์ ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน บ้านสันติสุข
     ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย  มอบหมายให้นายพิสิฐ  ทาปัญญา  ครูประจำพื้นที่บ้านสันสลี ตำบลศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เช...
อ่านต่อ...
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
          ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย  มอบหมายให้นายพิสิฐ  ทาปัญญา  ครูประจำพื้นที่สันสลี ตำบลศรีดอนมูล...
อ่านต่อ...
ดูกิจกรรมทั้งหมด...